Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΕΣ


 
  1. Ολοκληρωμένη Μελέτη Διαχείρισης Υδατικών πόρων λεκάνης ποταμού Χαβρία Ν. Χαλκιδικής – ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. , Οκτώβριος 2002.
  2. ‘Υδροκίνητες εγκαταστάσεις στη Χαλκιδική’, Ευαγγελία Καμπούρη, Αρχιτέκτων,Προϊσταμένη 4ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων.
  3. ‘Χαβρίας, ο ποταμός της Χαλκιδικής’, Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Γυμνασίου-Λυκείου Ορμύλιας, 2003.
  4. Αρχεία Δημοτικού Διαμερίσματος Μεταγγιτσίου (πρώην Κοινότητας Μεταγγιτσίου).
  5. ‘ΟΡΜΥΛΙΑ’, Ιερό Κοινόβιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, έκδοση INTERAMERICAN, Αθήνα 1992
  6. Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ‘’ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ’’- έτος ίδρυσης 1995.
  7. "Εγχειρίδιο Παιδαγωγικών Δραστηριοτήτων για το Ποτάμι", Καλαϊτζίδης, Δ. & Ψαλλιδάς, Β., 1999,εκδόσεις Κριτική.
  8. "Ο ποταμός Πάμισος. Φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον", Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίου Αιγαίου) – 2ο Ενιαίο Λύκειο Μεσσήνης.
  9. "Τα ελληνικά ποτάμια στη φύση, την παράδοση και τον πολιτισμό", έκδοση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας, 2003.
  10. Αφηγήσεις κατοίκων περιοχής Μεταγγιτσίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου