Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

Η υπολεκάνη του Χαβρία στην περιοχή του Δ.Δ. Μεταγγιτσίου (‘Κουτλουμούσι’ και ‘Κυριαζή Λάκκος’).

Βρίσκεται στα Ν-ΝΑ τους λεκάνης απορροής του Χαβρία. Ανήκει σχεδόν ολόκληρη στο Δ.Δ. Μεταγγιτσίου εκτός από ένα μικρό τμήμα στα βόρεια που ανήκει στο Δ.Δ. Βραστάμων (Βραστών).  Η γενική διάταξη τους υπολεκάνης είναι ΒΑ-ΝΔ και ο υδροκρίτης τους αποτελείται από τέσσερις κλάδους. Ο βόρειος, που έχει γενική διεύθυνση Δ-Α, αρχίζει από τη ‘Μεταλλική κορυφή’ και περνώντας από τα ‘Ζωνάρια’ καταλήγει στο ‘Μαρμαρά’ (355m). Ο ανατολικός κλάδος που έχει διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ αρχίζει από το ‘Μαρμαρά’ και συνεχίζει τους ‘Αφορισμένο – Καρβουνά’ (165m) καταλήγοντας στην ‘Παλιόχωρα’. Ο νότιος κλάδος με γενική διεύθυνση ΝΑ-ΒΔ, μετά από την ‘Παλιόχωρα’ συνεχίζει τους ‘Στένωμα’ (297m) – ‘Μαλαμάδικο’ (400m) και καταλήγει στο ‘Ψήλωμα’ (484m). Τέλος, ο δυτικός κλάδος που έχει διεύθυνση ΝΔ-ΒΑ αρχίζει από το ‘Ψήλωμα’ και συνεχίζει τους ‘Μεσόμπα-Μέταλλα’ και  καταλήγει στη ‘Μεταλλική κορυφή’ (297m).   Το συνολικό  εμβαδόν τους υπολεκάνης  είναι  22,072 km 2  και η περίμετρός τους 26,467 km.

Το κύριο ρεύμα τους υπολεκάνης είναι ο χείμαρρος ‘Κουτλουμούσι’ με αρχή νότια του Μεταγγιτσίου και ο ‘Κυριαζή Λάκκος’ με αρχή στο ‘Μαρμαρά’ (355m) που ενώνονται λίγο έξω από το χωριό για να αποτελέσουν στη συνέχεια ένα χείμαρρο που εκβάλει στο Χαβρία λίγο μετά το ξωκλήσι τους Αγίας Κυριακής. Το μέγιστο μήκος τους διαδρομής του είναι 9,81 km, το μέσο ύψος του 169m και η μέση κλίση του 2,48%.


Στον πίνακα 4.5.19 και στο σχήμα 4.5.18 δίνονται η υψομετρική συγκρότηση του χείμαρρου ‘Κυριαζή Λάκκος’ και η μηκοτομή του.


Ο πίνακας και τα στοιχεία είναι από την ολοκληρωμένη « Μελέτη διαχείρισης υδατικών πόρων λεκάνης ποταμού Χαβρία Ν. Χαλκιδικής » τους Αναπτυξιακής Εταιρείας Χαλκιδικής Α.Ε. (ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ.Α.Ε.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου