Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

Ο Χαβρίας στην περιοχή του Μεταγγιτσίου


Βρίσκεται στα Ν-ΝΑ τους λεκάνης απορροής του Χαβρία. Ανήκει σχεδόν ολόκληρη στο Δ.Δ. Μεταγγιτσίου εκτός από ένα μικρό τμήμα στα βόρεια που ανήκει στο Δ.Δ. Βραστάμων (Βραστών).  Η γενική διάταξη τους υπολεκάνης είναι ΒΑ-ΝΔ και ο υδροκρίτης τους αποτελείται από τέσσερις κλάδους. Ο βόρειος, που έχει γενική διεύθυνση Δ-Α, αρχίζει από τη ‘Μεταλλική κορυφή’ και περνώντας από τα ‘Ζωνάρια’ καταλήγει στο ‘Μαρμαρά’ (355m). Ο ανατολικός κλάδος που έχει διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ αρχίζει από το ‘Μαρμαρά’ και συνεχίζει τους ‘Αφορισμένο – Καρβουνά’ (165m) καταλήγοντας στην ‘Παλιόχωρα’. Ο νότιος κλάδος με γενική διεύθυνση ΝΑ-ΒΔ, μετά από την ‘Παλιόχωρα’ συνεχίζει τους ‘Στένωμα’ (297m) – ‘Μαλαμάδικο’ (400m) και καταλήγει στο ‘Ψήλωμα’ (484m). Τέλος, ο δυτικός κλάδος που έχει διεύθυνση ΝΔ-ΒΑ αρχίζει από το ‘Ψήλωμα’ και συνεχίζει τους ‘Μεσόμπα-Μέταλλα’ και  καταλήγει στη ‘Μεταλλική κορυφή’ (297m).   Το συνολικό  εμβαδόν τους υπολεκάνης  είναι  22,072 km 2  και η περίμετρός τους 26,467 km.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου